Rekisteröinti

Henkilötiedot
Lisää kansalaisuus
Käyttäjätunnus ja salasana

Huom! Vahvistettua käyttäjätunnusta ei voi myöhemmin vaihtaa. Valittu tunnus jää järjestelmiin pysyvästi käyttöön.

  • Salasanan on oltava vähintään 8 merkkiä ja enintään 30 merkkiä pitkä. Suositus on käyttää salasanan sijaan salalauseita.
  • Jos salasana on 8-13 merkkiä pitkä, salasanan tulee sisältää merkkejä vähintään seuraavasti:
  • kaksi isoa kirjainta, kaksi pientä kirjainta, kaksi numeroa ja kaksi erikoismerkkiä. ISOT KIRJAIMET A-Z (ei å,ä,ö, ü ym.), pienet kirjaimet a-z, numerot 0-9, erikoismerkit joukosta- _ , . ; : ( ) { } < > + ? = ! # % & / * ' tai välilyönti.
  • Jos salasana on 14-30 merkkiä pitkä, salasanan tulee sisältää merkkejä vähintään seuraavasti:
  • Yksi iso kirjain, yksi pieni kirjain, yksi numero ja yksi erikoismerkki. ISOT KIRJAIMET A-Z (ei å,ä,ö, ü ym.), pienet kirjaimet a-z, numerot 0-9, erikoismerkit joukosta: _ , . ; : ( ) { } < > + ? = ! # % & / * ' tai välilyönti.
  • Valitse salasana, jonka selvittäminen arvaamalla ei ole mahdollista (ei oman tai lähipiirin nimiä, syntymäaikoja, lemmikin nimeä ym!), mutta voit kuitenkin muistaa sen ilman muistilappua. Myös selkeitä jatkumoja esim. abc, 123 on syytä välttää.
  • Älä käytä samaa salasanaa missään muussa palvelussa
Käyttöehdot

Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt

Yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt kokonaisuudessaan

Säännöt löytyvät myös kirjallisina Digipalveluiden palvelupisteestä. Käyttölupa oikeuttaa Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttöön tehtävissä, jotka liittyvät opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen tai hallintoon yliopistossa.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttöluvan myöntämisen yhteydessä käyttäjä saa henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen. Käyttölupa on aina määräaikainen. Kaikki käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Salasana on vaihdettava riittävän usein, vaikka järjestelmä ei siihen pakottaisikaan.

Rajoitukset

Tietojärjestelmäpalvelujen käyttö on kiellettyä liike-, ansio- tai muuhun kaupalliseen tai poliittiseen toimintaan. Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että lainsäädännössä, kuten rikos- ja tekijänoikeuslaissa on IT:n käyttöä säänteleviä määräyksiä, joiden rikkojaan voidaan kohdistaa vahingonkorvausvaatimuksia. Muille käyttäjille tai tietoliikenneverkossa oleville organisaatioille tai tietojärjestelmille ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa.

Vastuu

Kukin käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä vastaa itse tiedostojensa suojauksesta. Vastuu tutkimus- ja muiden tietoaineistojen säilymisestä on viime kädessä aineiston omistajalla itsellään. Käyttösääntöjen rikkomisesta seuraa käyttöoikeuden menetys (määräajaksi), opiskeluoikeuden menetys (määräajaksi) tai rikosoikeudellinen vastuu.

Käyttöehdot hyväksymällä sinulle aktivoidaan palvelujen käyttöoikeudet.